Progress

Sanctum of Domination
The TarragrueZabityMythic
The Eye of the JailerZabityMythic
The NineZabityMythic
Remnant of Ner'zhulZabityHC
Soulrender DormazainZabityHC
Painsmith RaznalZabityHC
Guardian of the First OnesZabityHC
Fatescribe Roh-KaloZabityHC
Kel'ThuzadZabityHC
Sylvanas WindrunnerZabityHC
Shadowlands
Castle Nathria [3/10M]ZabityHC
Battle for Azeroth
Ny'alotha [7/12M]ZabityHC
Eternal Palace [5/8 M]ZabityHC
Crucible of StormsZabityHC
Battle for Dazar'alor [5/9 M]ZabityHC
Uldir [5/8 M]ZabityHC
Legion
Antorus [1/11 M]ZabityHC
Tomb of Sargeras [1/9 M]ZabityHC
Nighthold [4/10 M]ZabityHC
Trial of Valor [2/3 M]ZabityHC
Emerald Nightmare [7/7 M]

Rekrutacja

Osoby niezainteresowane raidami mogą składać podania, nawet jeśli rekrutacja dla ich klasy jest zamknięta.
Death Knight

Otwarta

Melee
Demon Hunter

Otwarta

Melee
Druid

Otwarta

Ranged
Hunter

Otwarta

Ranged
Mage

Otwarta

Ranged
Monk

Otwarta

Melee
Paladin

Otwarta

HealerMelee
Priest

Otwarta

Ranged
Rogue

Otwarta

Melee
Shaman

Otwarta

Ranged
Warlock

Otwarta

Ranged
Warrior

Otwarta

Melee
Tank - Tank Healer - Healer Ranged - Ranged Melee - Melee