Progress
The Emerald Nightmare
Nythendra
Il'gynoth, Heart of Corruption
Elerethe Renferal
Ursoc
Dragons of Nightmare
Cenarius
Xavius
Warlords Of Draenor
Hellfire Citadel 13/13HC, 9/13MZabityHC
Blackrock Foundry 10/10HCZabityHC
Highmaul 7/7HC, 2/7MZabityHC
Rekrutacja
Rejestracja
Death Knight
TankMelee
Demon Hunter
TankMelee
Druid
TankHealerRangedMelee
Hunter
Ranged
Mage
Ranged
Monk
TankHealerMelee
Paladin
TankHealerMelee
Priest
HealerRanged
Rogue
Melee
Shaman
HealerRangedMelee
Warlock
Ranged
Warrior
TankMelee
Tank - Tank Healer - Healer Ranged - Ranged Melee - Melee
Osoby niezainteresowane raidami mogą składać podania, nawet jeśli rekrutacja dla ich klasy jest zamknięta.