Progress
Blackrock Foundry
GruulZabityHC
OregorgerZabityHC
Blast FurnaceZabityHC
Hans'gar & FranzokZabityHC
Flamebender Ka'grazZabityHC
KromogZabityHC
Beastlord DarmacZabityHC
Operator ThogarZabityHC
Iron MaidensZabityHC
BlackhandZabityHC
Highmaul
Kargath BladefistZabityMythic
The ButcherZabityHC
BrackensporeZabityHC
TectusZabityHC
Twin OgronZabityMythic
Imperator Mar'gokZabityHC
Ko'raghZabityHC
Rekrutacja
Rejestracja
Death Knight
TankMelee
Druid
TankHealerRangedMelee
Hunter
Ranged
Mage
Ranged
Monk
TankHealerMelee
Paladin
TankHealerMelee
Priest
HealerRanged
Rogue
Melee
Shaman
HealerRangedMelee
Warlock
Ranged
Warrior
TankMelee
Tank - Tank Healer - Healer Ranged - Ranged Melee - Melee
Osoby niezainteresowane raidami mogą składać podania, nawet jeśli rekrutacja dla ich klasy jest zamknięta.