Progress
Highmaul
Kargath BladefistZabityHC
The ButcherZabityHC
BrackensporeZabityHC
Twin OgronZabityHC
TectusZabityHC
Ko'raghZabityHC
Imperator Mar'gokZabity
Blackrock Foundry
Coming Soon!
Rekrutacja
Rejestracja
Death Knight
TankMelee
Druid
TankHealerRangedMelee
Hunter
Ranged
Mage
Ranged
Monk
TankHealerMelee
Paladin
TankHealerMelee
Priest
HealerRanged
Rogue
Melee
Shaman
HealerRangedMelee
Warlock
Ranged
Warrior
TankMelee
Tank - Tank Healer - Healer Ranged - Ranged Melee - Melee
Osoby niezainteresowane raidami mogą składać podania, nawet jeśli rekrutacja dla ich klasy jest zamknięta.