Progress
Warlords of Draenor
Mocarne OrkiZabityHC
Timeless Isle
Potężne ŻabioryZabityHC
Mists of Pandaria
Siege of Orgrimmar (14M)ZabityHC
Highmaul
The Butcher
Kargath Bladefist
Twin Ogron
Ko'ragh
Tectus
Brackenspore
Imperator Mar'gok
Rekrutacja
Rejestracja
Death Knight
TankMelee
Druid
TankHealerRangedMelee
Hunter
Ranged
Mage
Ranged
Monk
TankHealerMelee
Paladin
TankHealerMelee
Priest
HealerRanged
Rogue
Melee
Shaman
HealerRangedMelee
Warlock
Ranged
Warrior
TankMelee
Tank - Tank Healer - Healer Ranged - Ranged Melee - Melee
Osoby niezainteresowane raidami mogą składać podania, nawet jeśli rekrutacja dla ich klasy jest zamknięta.